zondag 18 december 2016

Prettige kerstdagen!

Ik wens iedereen gezellige warme kerstdagen toe en een bijzonder 2017!
Liefs,
Christelle.

vrijdag 2 december 2016

Kerstverhaal voor kinderen

Vorig jaar vertelde ik jullie over het kerstdiorama van mijn vriendin Ana dat we mochten tentoonstellen in de Sint Baafskathedraal te Gent. Door het overdonderend succes werden we dit jaar terug gevraagd. Het was zo leuk om al die kleine spulletjes te zoeken, verzamelen en er tenslotte de stalletjes mee te vullen dat ik zin kreeg om een volledig nieuw tweede diorama te maken. Omdat de essentie van het hele kerstgebeuren een beetje zoek is, heb ik dan besloten het hele kerstverhaal uit te beelden in miniatuur, alle beeldjes zijn 10 cm. Ben er in januari aan begonnen en het was wel even een race tegen de tijd om het klaar te krijgen. Herbeleef het hele kerstverhaal...
Om alles nog eens op te frissen zocht ik er een goed begrijpbare tekst voor kinderen bij.
             Lang geleden stuurde God de engel Gabriël naar een aardig jong joods meisje dat Maria heette; Hij zei tegen haar: “ Je zult een zoon krijgen en Hem de naam Jezus geven. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en zal voor altijd regeren.” “Hoe kan dit gebeuren?” vroeg het meisje verbaasd. “ Ik ben nog een maagd.” De engel vertelde Maria dat het kind van God zou komen. Hij zou geen aardse vader hebben. 


 De engel vertelde Maria dat haar nicht Elisabeth ook een baby zou krijgen, ook al was ze erg oud. Dit was ook een wonder. Kort daarna ging Maria bij Elisabeth op bezoek. Samen prezen zij God.

Maria was verloofd met een man die Jozef heette. Jozef was verdrietig toen hij hoorde dat Maria zwanger was. Hij dacht dat een andere man de vader was

         In een droom vertelde Gods engel aan Jozef dat dit kind Gods zoon was. Jozef moest Maria helpen om voor Jezus te zorgen. Jozef vertrouwde op God en hij gehoorzaamde. 


Hij gehoorzaamde ook de wetten van het land. In die dagen verscheen er een besluit van keizer Augustus, om een volkstelling te houden. Vanwege dit besluit vertrokken Maria en Jozef naar het dorp van hun voorouders, Betlehem
  Maria zou ook gauw haar baby krijgen. Maar Jozef kon nergens nog een kamer vinden. Alle herbergen waren vol. 

Eindelijk vond Jozef een stal. Daar werd Jezus geboren. Zijn moeder legde hem in een kribbe, waar anders het voer voor de dieren in lag

         Vlakbij waren er herders die voor hun kudde schapen zorgden. Gods engel verscheen aan hen en vertelde het geweldige nieuws. “Heden is er een Redder geboren in de stad van David, het is Christus de Heer. Jullie zullen de baby liggend in een voerbak vinden.” Plotseling verschenen er vele engelen. Ze prezen God en zeiden, “Ere aan God in de hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.” De herders gingen snel naar de stal. Nadat zij het kind gezien hadden, vertelden ze iedereen die ze ontmoeten wat de engel gezegd had over Jezus.

         Toen de acht dagen na de geboorte, die Zijn besnijdenis vooraf moesten gaan, voorbij waren, ontving Hij de naam Jezus, die de engel Hem al had gegeven, eer Hij in de moederschoot was ontvangen. 
      Veertig dagen later brachten Jozef en Maria Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Daar was een man die Simeon heette, en hij loofde God terwijl oude Hanna, God dankte. Beiden wisten dat Jezus de Zoon van God was, de beloofde Redder. Jozef offerde twee duiven. Dit was een offer dat volgens de wet van God gebracht moest worden door arme mensen wanneer zij een pasgeboren kind aan de Heer opdroegen


        Enige tijd later was er een bijzondere ster die wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem leidde. “Waar is de Koning van de Joden die pas geboren is?” vroegen zij. “Wij willen Hem aanbidden.” Koning Herodes hoorde van de Wijze Mannen. Geschrokken vroeg hij hen of ze hem wilden vertellen wanneer ze Jezus gevonden hadden. “Ik wil Hem ook aanbidden,” zei Herodes. Maar hij loog. Herodes wilde Jezus vermoorden. De ster leidde de Wijze Mannen naar de precieze plaats. De reizigers bogen neer om Jezus te aanbidden en ze gaven hem dure schatten van goud, wierook en mirre. 

         God waarschuwde de Wijze Mannen en zei tegen hen dat ze stiekem naar huis moesten terugkeren, ze namen een andere weg. 

         Herodes was woedend. Omdat hij vastbesloten had dat hij van Jezus af wilde komen, liet de slechte regeerder alle jongetjes van twee jaar en jonger in Betlehem vermoorden.

         Maar Herodes kon Gods Zoon geen kwaad doen! Nadat Jozef gewaarschuwd was in een droom, vluchtte hij met Maria en Jezus veilig naar Egypte.

        Na de dood van Herodes keerden Jozef, Maria en Jezus terug uit Egypte en gingen in het kleine dorp Nazareth wonen, vlakbij de zee van Galilea. Jozef oefende er verder zijn beroep als timmerman uit. 
  Ieder jaar reisden Zijn ouders tegen het paasfeest naar Jeruzalem. Zo ook toen Hij twaalf was. Toen ze na afloop van de feestdagen terugkeerden, bleef Jezus in Jeruzalem achter. Zijn ouders merkten het niet. ‘s Avonds zochten ze Hem bij familie en bekenden. Toen ze Hem niet vonden keerden ze naar Jeruzalem terug. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel terwijl Hij te midden van de leraars stond, naar hen luisterde en hen ondervroeg. Zijn ouders stonden versteld van dat schouwspel. Jezus zei tegen hen “waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Daarna ging Hij onderdanig terug met hen mee naar Nazareth en beleefde er nog mooie kinderjaren.

Naar het kerstverhaal uit de kinderbijbel, geschreven door Edward Hughes en vertaald door Arnold Krul.
           Aangepast door: E. Frischbutter, Sarah S en C. De Ruyck.
          ©2008 Bible for Children, Inc.
 U hebt toestemming deze verhalen te kopiëren en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële vergoeding.

                                  Maar rond de geboortestal gaat het leven zijn gewone gang...
Markt
Kinderen die de kat plagen door ze een vis voor de neus te houden...
Vissen op de brug boven de rivier...
Een herder brengt zijn schapen naar het dorp...
Een voorraad brandhout hakken...
Vissen vanop een bootje....
De ganzenhoedster.
De was doen...

Imker...

Tarwe oogsten...
                           
                                                                       Meel laden...
                            
Vissers...
                                                                           Zaaien...
                           
                                                                        Koeien melken...
                                                                       Kippenboer...
Viskraam op de markt...
                                                                       De was doen...
                                                                 Geiten melken...
                           
                                                                          Koperslager...
                                                                     Pottendraaier...
                                                                    Tonnenmaker...

                                                                     De herberg...
De smid...
                                                                  Schaapscheerder...

                                                                       Bezemmaker...

Oogsten...


                            
Bijbels landschap vooraan links net voor de ingang van de crypte.
                           
Diorama van Ana achteraan rechts in de kathedraal.U kan de diorama's nog komen bekijken tot en met 5 februari 2017 in de St. Baafskathedraal op het St. Baafsplein te Gent elke dag van 8.30 u. tot 17.00 u. op zondag van 13.00 u. tot 17.00 u. - Gesloten op 1 januari. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.


Elke dag een nieuwe foto.